ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2./2016 – Намирнице за припремање хране