Упис

Упис

Упис за наредну школску годину у Установи се организује од 5.маја до 5. јуна, као и током школске године у складу са постојећим капацитетом и жељама родитеља за упис у одређени објекат. У установи код техничког секретара родитељ добија потребне инстукције и упутства везано за упис деце, након тога одлазе код психолога за остварење потпуне информисаности.

Потребна документација за упис:

Извод из матичне књиге рођених (за дете)
Потврда од педијатра о здравственом стању детета
Уписница.

Ценовник услуга

На седници УО одржаној 09. маја 2011 год. утврђене су цене услуга боравка деце у вртићу, које ће ступити на снагу од 1. септембра 2011. године:

Јаслице и вртићне групе (једно дете) ------ 4.570,00
Предшколци целодневни боравак ---------- 3.650,00