Дан Установе

Дан Установе

  • Период одржавања: 3. фебруар

Дан Установе обележавамо радно, уз планиране активности сваког 3. фебруара. Дан се обележава изложбама и низом других аиктвности у објектима Установе. Издаје се предшколски часопис „Школица“ и информатор за родитеље.