Нај-играчка

Нај-играчка

  • Период одржавања: Током априла

„Нај-играчка“ је манифестација републичког карактера. Манифестација подржава мануелну играчку или дидактичко средство као иновацију васпитно-образовног рада од стране васпитача или родитеља. Радови се презентују испред комисије и свих присутних, након чега се проглашавају најуспешнији.