Контакт

Контакт

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ОЛГА ЈОВИЧИЋ - РИТА"

Адреса: Светосавска 9, Пожега
Телефон: 031 / 811 - 138
E-mail: decjivrtic@open.telekom.rs
ПИБ: 101005135
Матични број: 07112483