Објекти

Објекти

БАМБИ

Светосавска 5
031/811-138
031/812-341
Главни васпитач: Бранка Марић  
Површина објекта: 1505m²
Површина дворишта: 1,3ha

ПЧЕЛИЦА

Змајева 1
031/812- 875    
Гл. васпитач: Јелена Тешовић
Површина објекта: 1690m²
Површина дворишта: 0,96ha

ЛЕПТИРИЋ

Бана Милутина бб
031/713 435

Главни васпитач: Славица Јаворац
Површина објекта: 1050m²
Површина дворишта: 0,33ha