УПИС

УПИС

 

Упис за наредну школску годину 2020./21.год. у Установи се организује од 18.маја до 30. јуна, као и током школске године у складу са постојећим капацитетом и жељама родитеља за упис у одређени објекат.

Заинтересовани корисници дете могу уписати, на један од сл.начина:

1.Путем образаца које могу преузети у Установи или на сајту Установе у категорији ДОКУМЕНТ

2.Преко портала е-управа ( е-вртић), регистровањем и пријавом на портал

Обнова уговора спроводиће се у истом периоду, као и упис.

Ценовник услуга

На седници СО Пожега одржаној 7. марта 2019. год. утврђене су економске цене за боравак деце у Установи, од које корисник плаћа 20%  учешћа:

Јаслице и вртићне групе (једно дете) —— 4760,00
Предшколци целодневни боравак ———- 3.650,00

Треће и свако наредно дете има право на бесплатан боравак у Установи.