ЈАВНА НАБАВКА 2.1. ЗИМОВАЊЕ – БОРАВАК У ПРИРОДИ ДЕЦЕ