Дневни распоред активности

Дневни распоред активности

Радно време установе је од 05:30 до 17:30 часова, односно 12 сати-дневно. Установа током године своју делатност обавља по календару рада, који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње 1. септембра текуће године и завршава се 31. aвгуста  наредне године.

Полудневни припремни предшколски програм почиње 14. септембра текуће године и завршава се у 10. јуна нередне године.

Током летњих месеци рад се организује према потребама родитеља и приоритетима установе. У вртићима је организован целодневни и полудневни боравак. Целодневни боравак од 05:30 часова до 17:30 и полудневни у поподневном термину од 14,30 до 18,30 часова.

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативна пауза, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужине, подневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана. У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу, организоване су следеће активности:

1 – активности исхране:

  • доручак у периоду од 08:30 до 09:00
  • прва ужина у 10,30
  • ручак од 12:30 до 13,30 часова
  • друга ужина у 16,00. часова.

2 – време подневног одмора пре ручка.

У периоду од 09 до 13 часова организују се активности које задовољавају различите потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно-хигијенско-рекреативне активности, а све оне су одређене Правилником о општим основама предшколског програма.

Дневни ритам (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени режим живота. То је нарочито важно на узрасту од 3 године (јаслице).

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача свака ситуација искуствено и значајно развојна. Режимом живота није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.