Рад установе

Радно време установе је радним данима од 5.30 до 17.30 ч. за кориснике целодневног боравка.

Полудневни боравак траје од 7.30 до 12 ч. и односи се само на децу у години пред полазак у школу.

Установа током године своју делатност обавља по календару рада, који је усклађен са школским календаром.

Радна година почиње 1.септембра, а завршава се 31.августа наредне године.

Полудневни припремни предшколски програм почиње 15.септембра и завршава се 15.јуна наредне године.

Током летњих месеци, рад се организује према потребама деце, родитеља и приоритетима установе.

Током боравка деце у вртићу планирају се и реализују едукативне и рекреативне активности различитог карактера у самом вртићу и на отвореном простору.

Све активности планирају се према потребама и узрасним карактеристикама деце. Флексибилне су, динамичне, прилагодљиве и чине режим дана.

Доручак

08:30 – 09:00

Јутарњи доручак је време да поздравимо све и започнемо дан.

Прва ужина

10:30

Прва ужина након разноврсних активности које подстичу учење у свим областима развоја.

Време подневног одмора пре ручка:

11:00 – 13:00

Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.

Ручак:

13:00 – 13:30

Да би се деци обезбедила здрава, укусна, прилагођена и здравствено исправна храна у вртићу брине читав тим: сарадници за исхрану нутриционисти-дијететичари, радници у кухињи на припреми хране, сервирке у објекту.

Друга ужина:

16:00

Сви који учествују у организацији исхране деце у вртићима се труде да дечји оброци не буду само здрави исправни, већ и разноврсни, маштовити, и да буду добра основа за усвајање здравих навика.

Додатне информације:

Дневни ритам (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације, како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени режим живота. То је нарочито важно на узрасту од 3 године (јаслице).

Дневним распоредом активности обезбеђује се интензивирање дечје активности, правилно смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача свака ситуација искуствено и значајно развојна. Режимом живота није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

Окупљање

16:00 – 17:30

Деца се у заједничком простору окупљају и друже.