Упис

Упис за радну 2024/25. у Установи се организује од

22. априла до 31. маја 2024. на један од следећих начина:

 

 

 

Ценовник услуга

На седници СО Пожега одржаној 02.09.2022.  утврђене су економске цене за боравак деце у Установи, од које корисник плаћа 20%  учешћа:

Јаслице и вртићне групе (једно дете) –  5.380,00
Предшколци целодневни боравак –  4.100,00

Треће и свако наредно дете има право на бесплатан боравак у Установи, као и деца која похађају полудневни припремни предшколски програм.

ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА РАДНУ 2022/23.

Објекат „Бамби“

јаслице – Анђела и Анђелија 2022-23

јаслице – Марија и Драгана 2022-23

јаслице – Виолета и Јелена 2022-23

јаслице – Мирјана и Снежана 2022-23

млађа вр. – Биљана и Снежана 2022-23

млађа вр. – Радојка и Марина 2022-23

средња вр. – Љубица и Весна 2022-23

средња вр. – Марина и Верица 2022-23

средња вр. – Снежана и Сандра 2022-23

старија вр. – Младенка и Марија 2022-23

старија вр. -Весна и Горица 2022-23

ППП – Гордана и Десанка 2022-23

ППП – Марија и Предраг 2022-23

Објекат „Пчелица“

јаслице- Весна, Јелена, Марјана 2022-23

јаслице -Ивана, Сања 2022-23

јаслице -Светлана, Јулија, Ина 2022-23

млађа вр.-Љиљана Б., Зорица 2022-23

млађа вр.-Љиљана, Александра 2022-23

средња вр.- Ивана,Виолета 2022-23

средња вр.-Гордана, Јасмина 2022-23

старија вр.-Данијела, Снежана 2022-23

старија вр.-Митра, Нада 2022-23

ппп – Славка, Весна 2022-23

ппп-Јелена, Марјана 2022-23

полудневна ппп- Снежана 2022-23

Објекат „Лептирић“

јаслице – Слава, Душица, Марија 2022-23

јаслице-Снежана, Сандра, Лидија 2022-23

млађа вр-Зорица, Светлана 2022-23

млађа вр-Славица, Снежа 2022-23

средња вр- Стајка, Ксенија 2022-23

старија вр- Славица, Лидија 2022-23

старија вр-Милка, Весна 2022-23

ппп – Далиборка и Марија 2022-23

ппп – Душица и Петар 2022-23