О нама

О нама

На иницијативу центра за социјални рад 1961. године почиње изградња првог објекта за предшколску децу, који је завршен 1965, капацитета 80 деце са 5 радних соба. Од првих 7 радника тадашњег вртића, васпитно образовни рад су реализовала 3 учитеља.

Након изградње првог објекта, вртић стиче одређени реноме, то је време интензивног развоја привреде, па расту потребе за новим простором и кадровима.

Дан отварања новог објекта 3. фебруара 1977 године проглашен је за Дан установе, када је добила данашњи назив ’’Олга Јовичић - Рита’’. Објекат је смештен у делу града (такозвана Радовина), ул. Светосавска 9, капацитета 210 деце.

Десет година касније, у рад се пушта објекат у улици Змајева 1, у делу града III Реон капацитета 180 деце (3 јаслене и 8 вртићних група).

Круну нашег постојања заокружујемо 2010. године отварањем трећег објекта капацитета 160 деце у улици Бана Милутина бб.

Организација рада

Узимајући у обзир потребе родитеља , као и могућности Установе, рад је организован у периоду од 5:30 до 17:30. Од 9 - 13 часова организују се усмерене и слободне активности, рекреативне паузе, подневни одмор.

Структура радника

У установи је заступљена следећа квалификациона структура кадрова:

1. Директор 1
2. Kоординатор васпитнообразовног рада 1
3. Стручни сарадник психолог 1
4. Секретар 1
5. Шеф рачуноводства, 1
6. Главни васпитачи 1,5
7. Васпитач 46,5
8. Главна сестра, сарадници (главне сестре) 2,5
9. Медицинска сестра у јасленој васпитној групи 17
10. Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити 0,5
11. Главни кувари 2
12. Помоћни кувар 3
13. Сервирка 8
14. Административни радник 1
15. Технички секретар 1
16. Материјални књиговођа 1
17. Фактуриста књиговођа 1
18. Економ 1
19. Машинбравар–ложач 1
20. Домар електричар 1
21. Спремачица 13
22. Вешерка 2