Програм

по

мери детета!

Наши

програми

Поред редовних васпитно образовних програма које реализујемо у свакодневном раду са децом и који се заснивају на савременим теоријским поставкама о детињству, учењу и развоју деце на раном узрасту, у нашој установи планирају се и реализују и други, различити програми којима подржавамо и подстичемо целовит развој личности детета и његову добробит.

„Заједно у адаптацији“

Програм реализујемо са циљем да деца и родитељи који треба да се одваже за тај, често стресан корак одвајања и поласка вртић, учинимо што лакшим. Адаптација је период у ком се дете привикава на ново окружење, на нове другаре, друге људе и услове живота у вртићу. Како би процес адаптације и период прилагођавања учинили мање стресним и прихватљивијим за децу и родитеље, планирамо и реализујемо различите активности и садржаје, на почетку сваке радне године.

„Заједно у припреми за школу“

У предшколској установи реализујемо програм припреме за школу, где дете кроз игру истражује, постаје самосталније, одговорније, толерантније, а тиме и изграђује самопоуздање и лични идентитет. Поред тога што реализујемо активности које доприносе постизању опште спремности за школу, циљ нам је и да, кроз индивидуалан приступ мотивишемо децу на стицање функционалних знања.

„Кроз игру до правилног физичког развоја“

Правилан физички развој, усвајању позитивног односа према физичким активностима и бављење њима, утиче на све аспекте дечјег развоја и ствара дугорочне, здраве навике за цео живот. Тим у нашој установи формиран је са циљем да промовише физичке активности и њихов значај и то реализује кроз различите едукативне, такмичарске, забавне активности.

„Ликовне игре у вртићу“

Ликовно изражавање детета веома је важно за развој креативности, усвајање знања, за памћење, имагинацију и комуникацију. Програм „Ликовне игре у вртићу“ повезује децу, васпитаче, родитеље, уметнике и локалну заједницу у заједничко истраживање и учење, кроз игру са ликовним материјалима и техникама, ликовним изразима и темама.

 

Различити програми...

Увођење иновативних, квалитетних, различитих програма представља делотворну и ефикасну стратегију за унапређење приступа и квалитета предшколског васпитања и образовања.

*Засновани су на премиси права детета

*Усмерени на дете и породицу

*Флексибилни су и приступачни

*Планирају се уважавајући рефлексију праксе и реализују различитим методама и облицима рада