Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Представа „Решавање конфликата“

У објекту „ Пчелица“, 16. новембра, обележен je  Међународни дан толеранције. Удружени  чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања деце и Луткарске радионице,  припремили су представу „Решавање конфликата“.

За конфликте који су приказани деци одабране су ситуације које се најчешће дешавају. После сваке сцене конфликта, водитељ (васпитач) разговара са публиком о сцени која је приказана  и њеном решењу. После разговора деца прате нову сцену, решење конфликтне ситуације.

Циљ ове представе је подизање свести код деце да препознају  насиље, развијаjу  стратегијe  за решавање конфликтних ситуација, развијаjу толеранцију на фрустрације,  емпатију.