Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Уређење заједничког простора у функцији учења и грађења односа

Деца млађих и средњих група показују интересовање за игру у заједничком простору вртића. Успостављају комуникацију са децом из групе пред полазак у школу и укључују се у припремање хране, користећи реалне предмете.Долазимо на идеју да опремимо заједнички простор за манипулативне активности. Родитељи подстакнути жељом деце укључују се и дају нове идеје.

Смислена и стална комуникација на релацији васпитач – родитељ доприноси међусобном поверењу и разумевању, све са циљем – добробити детета. Деца користе сав расположив простор, јер групе нису „затворене“. На овај начин градимо односе родитељ – васпитач, васпитач – дете, дете – дете, дете – средина за учење и доприносимо стварању оптималних услова за квалитетан развој деце.

Кроз овакве акције код деце развијамо осећај припадности, заједништва, толеранције и подстичемо на истраживање и експериментисање, а самим тим и на интегрисано учење.

Васпитачи млађих, средњих и групе у године пред полазак у школу објекта „Пчелица“.