Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Стручна конференција васпитача на Тари 2022.

На стручној конференцији васпитача Тара 2022. а на тему „Грађење односа као подршка дететове добробити у реалном програму“ представљена су чак три рада из наше Установе.

Колегенице Снежана Зарић, самостални педагошки саветник и Данијела Мајсторовић, мастер васпитач и педагошки саветник представиле су свој рад „Средина као подстицај у грађењу односа деце и васпитача, из различитих група“.

Стручна конференција пружила је васпитачима прилику да преиспитују сопствену праксу, кроз хоризонталну размену искуства и изазова на које наилазе, а у циљу унапређења васпитно образовног рада. Колегинице васпитачице из издвојеног одељења из Прилипца колегама су представиле свој рад „Наши колачи“ који су реализовале у јасленој групи.

Колеге из издвојеног одељења из Горобиља представиле су се својим радом, под називом “ Летење на облаку у вртићу под небом“.